A “megtalallak.hu” weboldal Általános Szerződési Feltétele

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza
megtalallak.hu weblapon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető
szolgáltatások leírásait, típusait, valamint a KÁ 79 Corporation Kft. (Adószám:
14866810-2-07 a továbbiakban: Üzemeltető) és a Felhasználó közötti jogokat és
kötelezettségeket, melyek a közöttük fennálló, a Felhasználó által is tudomásul vett
szerződéses jogviszonyból fakadnak.

 1. Általános fogalmak
  Az ÁSZF-t Magyarország törvényei szabályozzák.
  Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó): személy, aki megtekinti a Weboldalt,
  illetve aki hirdetést rögzít a Weboldal rendszerében.
  Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás): Üzemeltető által a Weblapon
  lehetővé teszi a hirdetések rögzítését, a hirdetések – díjfizetés ellenében történő –
  nézettségének potenciális növekedését, valamint a hirdetések megtekintését,
  közöttük történő keresését.
  A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára
  nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF, továbbá az Üzemeltető Adatkezelési
  Szabályzat rendelkezéseit.
  A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető
  között írásbeli szerződésnek nem minősülő magyar nyelvű online szerződés jön
  létre.
  Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a
  Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen ÁSZFben meghatározott esetekben az Üzemeltető törli, illetve amennyiben a
  Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül.
 2. Díjmentes hirdetési szolgáltatás
  A Felhasználók korlátlan számú hirdetést adhatnak fel és szerkeszthetnek
  díjtalanul. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által a hirdetést a
  hirdetés feladásakor meghatározott kategóriától eltérő kategóriába sorolja, illetve
  hogy eldöntse, hogy a hirdetés címe és leírása alapján a hirdetés egyéb
  paraméterei reálisan vonatkoznak-e a hirdetésre. Ha az Üzemeltető megítélése
  szerint a paraméterek nem reálisak, akkor jogosult módosítani a hirdetést a legjobb
  belátása szerint.
  Általános Szerződési Feltételek
  www.megtalallak.hu
  Az ingyenesen feltöltött hirdetéseket az Üzemeltetőhez érkezést követően –
  amennyiben az a jelen ÁSZF-be ütközés miatt nem kerül elutasításra –, az
  Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és 90 nap időtartamig
  (érvényességi idő) elérhetővé teszi a Weboldalon. Az érvényességi idő elteltével
  az Üzemeltető a hirdetést automatikus inaktiválja, majd megújítás hiányában
  lejárattól számított 180. nap után törli a Weboldalról.
  Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését
  indokolt esetben visszautasítsa.
 3. Hirdetésfeladásra vonatkozó szabályok
   A hirdetésfeladás véglegesítésével a Felhasználó elfogadja az ÁSZF
  rendelkezéseit.
   Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hirdetéseket ellenőrizze, módosítsa,
  más kategóriába sorolja, függő állapotba helyezze, vagy törölje.
   Minden hirdetés legkésőbb 90 nap után automatikusan lejár.
   Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a honlapra feltöltött anyagok,
  képek, információk tartalmáért a hirdetés feladója teljes körű felelősséggel
  tartozik.
   Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az illegális, törvénybe ütköző
  hirdetés feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.
  Fenntartjuk a jogot a hirdetések magyarázat nélküli elutasítására, törlésére
  az alábbi esetekben:
   ellenkezik a szabályzattal,
   többszörösen feladott hirdetés,
   megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
   nem ingatlanhirdetést tartalmaz,
   jogsértést megvalósító hirdetés,
   ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren,
 4. Felelősség
  Nem vállalunk felelősséget
   az oldalakon elhelyezett Az Ingatlankereső hirdetések, reklámok vagy egyéb
  anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért;
   a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár
  előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből
  sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; a működés teljes
  leállításából, változásokból; a hirdetések törléséből eredő esetleges
  károkért.
  Általános Szerződési Feltételek
  www.megtalallak.hu
 5. Egyéb rendelkezések
  Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát, a szolgáltatásokat –
  minden előzetes értesítés nélkül másik, megtalallak.hu domain névtől eltérő
  domain néven is tegye elérhetővé.
 6. Ügyfélszolgálat
  Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat,
  felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:
   Telefonszám: +36702524615
   Postacím: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond utca 6. 7. em. 27.
   E-mail: gabor@megtalallak.hu
 7. Panaszkezelés
  A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel.
  A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az
  illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel
  kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144;
  A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525
  Budapest, Pf., 75;
 8. Törvényi hivatkozások
  Adatkezelés:
 9. évi CXII. törvény (Infotv.)
  Elállás, visszatérítés:
  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
  Szerzői jogok
 10. évi LXXVI. törvény
  A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 11. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 12. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
  részletes szabályairól